De dirigent

De onderstaande afbeelding illustreert hoe ik het vak van dirigeren zie en beleef. De vier belangrijkste eigenschappen voeren beurtelings de boventoon. De allerbelangrijkste eigenschap is zo vanzelfsprekend dat ik hem heb weggelaten; het beschikken over een goed stel oren.

De trainer

De dirigent moet in staat zijn op een methodische wijze te werken aan zaken als stemming, balans, klankvorming, speelmanieren en techniek.
Het trainen van een orkest is de basis van een goed dirigentschap.

De inspirator

Inspiratie is een wisselwerking tussen orkest en dirigent waarbij de dirigent dit proces moet aanjagen door een zichtbaar en voelbaar enthousiasme ten toon te spreiden waarbij hij de nadruk legt op muzikaal spel dat uitstijgt boven het spelen van ‘noten’ alleen. Hierdoor zullen de muzikanten zich vrijer gaan voelen en zijn in staat om veel expressiever te spelen.

De psycholoog

Hoewel niet opgeleid als zodanig is het belangrijk dat de dirigent over voldoende menselijk inzicht beschikt. Hij moet goed aanvoelen hoe groepsprocessen werken; wie moet even worden ontzien, wie kan wat meer hebben, wanneer moet er gas gegeven of teruggenomen worden, enzovoort.

De Leider

Het leiderschap van de dirigent dient niet autoritair te zijn maar is gestoeld op zijn kennis, ervaring, muzikaliteit en zijn goede oren.
Een goede dirigent is in staat om met behulp van deze kwaliteiten de muzikanten die richting op te laten gaan die hij wenselijk acht zodat uiteindelijk het geheel groter is dan de som der delen.