Coaching Traject: Beter Spreken

Doel:

Het ontwikkelen en aanscherpen van het stemgebruik van professionals zodat ze:
- Een groep toehoorders beter kunnen bereiken
- Meer zelfvertrouwen ten toon spreiden
- Beter gehoord worden in de vergadering
- Een één-op-één gesprek soepeler kunnen laten verlopen

Resultaten:

Na afloop van het traject heeft de deelnemer meer kennis van de impact van zijn stem, is zijn stemgebruik verbeterd en heeft hij praktijkgerichte tools in handen om zijn eigen verbeterpunten nog verder te ontwikkelen.

Veel voorkomende problemen:

- Gebrek aan 'draagkracht' van de stem
- Onjuist tempo
- Niet goed verstaanbaar (gebrekkige articulatie)
- Te monotoon
- Spanning (stijve onderkaak, hoge ademhaling)

Werkvormen:

- Diverse stem- en ademhalingsoefeningen
- Oefenen met 'tongbrekers'
- Teksten op papier met verschillend karakter (docerend, verhalend, instruerend, communicerend, etc.)
- Rollenspellen
- Audio- en video-opnames

Werkwijze:

De coaching sessies richten zich deels op de basis van het stemgebruik, hierbij worden de persoonlijk benodigde aandachtsgebieden onder de loep genomen.Vervolgens wordt het geleerde toegepast met behulp van de werkvormen 'teksten op papier' en 'rollenspel'.
De sessies zijn 'talent-based'; ik leg de nadruk op datgene wat de deelnemer al goed kan zodat het zelfvertrouwen kan groeien. Daarnaast wordt er intensief geoefend op de gebieden die verbetering behoeven. Gedurende het verloop van het traject worden de sessies steeds meer praktijk gericht en toegesneden op de werksituatie van de deelnemer.
Op een aantal momenten gedurende de reeks van sessies maak ik audio en/of video-opnames met als doel de deelnemer zelf zijn/haar vorderingen te laten waarnemen.

Pakketten:

1. Het basispakket individueel, bestaande uit vier sessies van een uur individuele coaching
2. Het vervolgpakket individueel, eveneens vier sessies individuele coaching

Borging:

Het is belangrijk om na afloop van het traject de verworven vaardigheden te kunnen behouden. Daarom krijgt de deelnemer een hand-out mee met daarin oefeningen gericht op zijn/haar persoonlijke aandachtsgebieden.
Verder is het mogelijk om een terugkomsessie in te plannen.

Expertise:

Door de diverse cursussen stemacteren/voice-over bij I Am Studios en de gevolgde lessen bij stemcoach Elisabeth Ebbink heb ik geleerd hoe effectief stemgebruik een belangrijke bijdrage levert aan het overbrengen van een boodschap.
Verder biedt mijn jarenlange ervaring als muziekdocent en dirigent veel raakvlakken met het vak van stemcoach; van deze ervaring maak ik vaak op intuïtieve wijze gebruik.